Členské příspěvky

Lesní klub Bezinka je pouze pro členy spolku Otevřený rodič o.s. a jejich rodinné příslušníky. Výše členského příspěvku se odvíjí od počtu dnů v měsíci, kdy dítě navštěvuje LK Bezinka.

Výše členského příspěvku –  pro školní rok 2016/2017

Počet dnů v týdnu cena za 1 měsíc
2 dny 2 400,- Kč
3 dny 3 500,- Kč

 

Pokud chcete, aby Vaše dítě chodilo do Bezinky, kontaktujte nás prosím na mailovou adresu skolka.bezinka@email.cz.  Děkujeme.