Členské příspěvky

Lesní klub Bezinka je pouze pro členy spolku Otevřený rodič o.s. a jejich rodinné příslušníky. Výše členského příspěvku se odvíjí od počtu dnů v měsíci, kdy dítě navštěvuje LK Bezinka.

Výše členského příspěvku –  pro školní rok 2016/2017

Počet dnů v týdnu cena za 1 měsíc cena za 2 měsíce:
2 dny 2 400,- Kč 4 800,- Kč
3 dny 3 500,- Kč 7 000,- Kč

My (Otevřený rodič, z.s.) sami intenzivně usilujeme o získání grantů a sponzorských darů, které chceme využívat k vzdělávání našich pedagogů, vylepšování zázemí Bezinky a její okolí a rozvoji našich činností.

Pokud víte o osobě, firmě, či nadaci, která by nás mohla sponzorsky podpořit, uvítáme váš tip.  V případě, že se budete aktivně podílet na získání daru, obdržíte od nás 10% získané částky jako poděkování.

Pokud chcete, aby Vaše dítě chodilo do Bezinky, kontaktujte nás prosím na mailovou adresu skolka.bezinka@email.cz.  Děkujeme.