Zázemí

Naše lesní klub vznikl na zelené louce, proto jsme měli tu výhodu si naplánovat takové zázemí, jaké nám bude plně vyhovovat. Na začátku úvah byly chatky, maringotky, unimobuňky…

Pak jsme ale navštívili jurtu …

Za mnohá století existence jurty se z ní stal posvátný malý vesmír. Mongolové považují střechu své jurty za nebeskou klenbu a otvor s korunou za Slunce, oko nebeské, ze kterého přichází světlo. Ranní úlitba bohům do ohně je rituál, při kterém dochází ke spojení páry s kouřem ohniště, který se vznáší vzhůru k božstvu. Mongolští Burjatové dbají na to, aby oheň v jurtě nikdy nevyhasl, neboť božstvo chránící dům a rodinu v ohni přebývá. Do ohně se nesmějí házet žádné odpadky, nesmí se v něm přehrabovat, žádný cizí člověk si nesmí z něho zapálit světlo (zdroj: ZELTE die Architektur der Nomaden od Torvalda Faegreho vydaného nakladatestvím Papyrus Verlag GmbH v Hamburku v roce 1980 a Alexandr Sprado).

Tvar jurty, kruh, tak častý v přírodě kolem, dodává do srdcí všech přítomných klid a mír, volně proudící energie doplněná přírodními materiály vytváří ideální podmínky pro plnohodnotně prožitý čas, tedy i harmonický vývoj dítěte.

Původně přenosné obydlí mongolských pastevců se dokonale hodí pro účely lesní školky, poskytuje dostatek prostoru pro přípravu jídla i pochutnání si na něm, dostatek místa pro tvorbu, rozvoj jemné motoriky i k uložení potřebných materiálů a knih, stejně jako dostatek místa pro odpolední odpočinek dětí (prostor se dá rozdělit kusem látky, vznikne tak útulné odpočinkové hnízdečko). Při tom všem je v jurtě teplo a sucho a od zvuků Země nás dělí jen pár cm plsti a plachty.

Majitel Dílny pod kopcem  říká: “Jurta je však  především krásná a pobývat v ní je povznášející.“. Více na http://www.yourtent.com/index_cz.html.

Jurta

Zahradu je vybudována v systému permakultury a jedlé zahrady, kde se děti dostanou přímo do styku s přírodními poživatinami, což přispívá k tomu, aby se jednoduchým způsobem vytvářel hlubší vztah mezi člověkem a přírodou. Na zahradě jsou zajímavé zahradní prvky:

 • ohniště a jednoduché posezení – zastupuje živel oheň, místo pro zahřátí i společné posezení, opékání dobrot, zpívání pospolu i s rodiči při slavnostech
 • hřiště – místo pro ranní setkávání v kruhu, pro sportovní aktivity
 • blátoviště, pískoviště, místo pro práci s vodou – zastupuje živel voda, který je pro děti přímo magnetem. Tvořivosti a fantazii se meze nekladou, při činnostech se procvičuje zejména jemná motorika, zároveň mohou děti pochopit různé fyzikální zákonitosti, aniž by tušily, že se připravují na školní docházku. Vše se řídí heslem, že neexistuje špatné počasí, jen špatné oblečení. Děti budou nadšené, vy už asi méně. 🙂
 • částečně zatravněný kopec zeminy, terénní nerovnost – nejvíce oceňovaný prvek naší zahrady, zastupuje živel vzduch, protože na vrcholku více fouká, dá se dohlédnout do celé zahrady a kopec se stává rozhlednou. Rozvíjí hrubou motoriku při zdolávání za sucha, mokra i sněhu,  dá se z něj klouzat, válet sudy, lézt na něj šikmo i pozadu, bobovat …
 • lehátko z kmenů stromů a kamennný motýl – slouží zejména pro rozvoj hrubé motoriky, kde se může šplhat, prolézat, skákat, plazit se, ale děti jistě přijdou na mnoho způsobů využití a rozvinutí své fantazie (např. kmen se může proměnit na loď, jindy mašinku, lehátko…, z kamenu se dá vzlétnout …), kamenný motýl kombinuje výše uvedené a navíc jeho tvar ležaté osmičky podporuje harmonizací pravé a lévé mozkové hemisféry a zklidnění, pokud je potřeba
 • kompost – místo, kde se děti učí, co a jak se v přírodě děje s biologickým odpadem, jak se dá dál využít a proč je pro rostliny důležitý
 • permakulturní záhon – zastupuje živel země, místo, kde matka Země dá vyrůst ze semene lahodné rostlině, na které si pochutnáme. Zároveň děti zjistí, co rostlina potřebuje ke svému životu, co jí prospívá a co škodí, mohou mít svou vlastní část záhonu, o kterou se budou starat, to vše za použití metod permakultury, bez použití umělých hnojiv, zcela v souladu se Zemí, s co nejpestřejším rostlinným složením. Na záhonku budeme pěstovat i dříve oblíbené, dnes opomíjené, druhy zeleniny jako je mangold, černá ředkev, vodnice atd.
 • bylinná spirála – byliny byly po věky nedílnou součástí jídelníčku lidí a bylinná spirála je místo, kde vytvoříme ideální podmínky pro jejich růst. Děti si z nich mohou vařit čaj, zdobit chleba na svačinu či nasušit si je na zimu a popíjet při hrách v zimě. Naučí se, co která rostlina umí léčit a tedy používat pro posílení svého zdraví.
 • místo pro pozorování volné přírody – místo, které zůstane s minimem zásahu lidské ruky, pro pozorování života drobných živočichů v přirozeném prostředí (např. hromada klacíků jako úkryt pro ježky, hromada kamenů kterou si oblíbily ještěrky, hromada pilin coby hmyzí hotel)
 • hudební koutek – tubulum – místo pro rozvoj hudebních schopností dětí, vlastní kreativity a hlavně radosti z rytmu a ze společného muzicírovaní (třeba i při slavnostech s rodiči). Více o tubulu zde http://lkbezinka.cz/2014/04/11/tubulum/
 • skrýše – vrbové chýše, treláž – tato místa budou poskytovat dětem soukromí, zázemí, ale i rozvoj sociální dovednosti. Děti se rozhodují, ke které skupině se přidají, obhájí si své místo, učí se spolupracovat, obhajovat své názory, vyslechnout ostatní, trénují tak mezilidské vztahy a práci ve skupině, zároveň se ale mohou schovat a pobýt na chvíli o samotě.
 • na zahradě jsou zasazené rozličné druhy jedlých stromů, keřů, rostlin i bylin, které jsou plné chuti a vitamínů a v průběhu roku je budeme s dětmi konzumovat, sušit, vyrábět šťávy nebo jen pomlsávat při hraní na zahradě

Sklízíme, co jsme zaseli

Hygienickým zázemím je dřevěný domek (kadibudka J, ale luxusní) s 2 pilinovými, kompostovatelnými záchody a 2 umyvadly s tekoucí teplou vodou. 

Za 5 minut od Bezinky jsou děti v lese. Les je krásný les, pro dětské hry jako stvořený, bezpečné prostředí pro rozmanitá dětská dobrodružství. Statné duby a buky, břízky, borovice.

A za 15 u přehrady Olešná.