Pedagogická koncepce

Motto:
“Tvořím a žiju s otevřeným srdcem, rozumím sám sobě, s každým se domluvím a vím, proč jsem tady a jak funguje naše Země.”

Koncepce LK Bezinka vychází z konceptu lesních mateřských škol, kdy dítě tráví většinu času venku, v každém ročním období, za každého počasí. Děti se učí přirozeným zákonitostem a souvislostem, které v nich rozvíjí pocit zodpovědnosti a sounáležitosti vůči všemu živému.

Díky tomu se dotýkáme vzdělávání pro udržitelný rozvoj, tedy hledání rovnováhy mezi hlediskem ekologickým, ekonomickým a sociokulturním.

Inspirujeme se Waldorfskou pedagogikou, ze které jsme převzali vnímání proměn přírody v koloběhu ročních období a s tím také související slavnosti, rituály a lidové tradice. Děti mají prostor svobodně projevit svou fantazii, která je podporována především vyprávěním příběhů, legend, čtením pohádek, dramatizací, říkankami, pranostikami a písněmi. Práce s přírodními materiály, namísto „hraček s jasným účelem“, podporuje přirozeně fantazii a tvořivost. Je dán prostor každodenním činnostem jako je vaření či práce na zahradě, ale ve velké míře volné hře. Volnou hrou se děti učí, aniž by si to uvědomovaly, a o to lépe si nabyté vědomosti a dovednosti zapamatují, poznávají své možnosti a hranice, nalézají vztah k vnímání krásy i přírodě samotné, poznávají životní i roční cykly, při hře si budují vztahy k ostatním i formují své vlastní cítění. Klademe důraz na rytmus a řád. Řád naplňuje děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty, které jsou pevným základem pro jejich další rozvoj.

Děti se učí nápodobou. Zde hrají důležitou roli pedagogové, které máme opravdu skvělé! V Bezince jsou hojně zastoupeni muži, tedy mužský vzor, který v předškolní výchově dětí chybí (ve školce, často i v rodině). Chceme, aby naši pedagogové byli lidmi vnitřně svobodnými, spokojenými, schopnými samostatně utvářet svůj život. V tom nám pomáhá  intuitivní pedagogika, která se, prostřednictvím her a uměleckých aktivit, zaměřuje na rozvoj intuice, empatie, kreativity a schopnosti být sám sebou, jak dětí, tak dospělých.

Místo má u nás i montessori pedagogika. Zaměřuje se na rozvoj smyslového vnímání (rozvoj hmatu, vnímání zvuků a vůní,…) a nácvik praktických činností (zapínání knoflíků, zipů, zavazování tkaniček, nalévání čaje, utírání či zametání,…). Její hlavní filozofií je již na počátku zmíněné vnímání sebe sama jako součást širšího celku.

Důležitá je pro nás partnerská komunikace a připravené prostředí. Takovým ideálním místem je příroda. Tady dítě nemusí dlouho přemýšlet, jak a na co si hrát, prostě jen využije, co se mu nabízí, a co jej právě zaujme.

Když to shrneme, tak jako náš hlavní úkol vnímáme vytvoření bezpečného prostoru, prostředí, kde děti mohou samy přijít na to, co je baví, kým jsou… a zároveň se snažíme doplnit, co dětem schází, ať už je to poklidný čas strávený v přírodě, jen tak bytí s kamarády, či cokoliv jiného, čeho se jim nedostává.

Pedagogická koncepce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. LK Bezinka má vypracovaný Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí na vyžádání.

Rámcový Bezinčin denní program
8:00 – 8:45 příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, reflexe s rodiči
9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, společné zpívání a hra na nástroje
 
9:30 – 12:00 výprava do lesa, polí, k přehradě s tématicky zaměřeným programem nebo v případě velmi nepříznivého počasí program v jurtě nebo třeba společné vaření, svačina
12:00 – 12:45 oběd
 
13:00 – 14:30 polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, předškolní příprava pro předškoláky, odpolední svačinka
14:30 – 16:00 volná hra, individuální program podle zájmu dětí
16:00 – 16:30 vyzvedávání dětí, zhodnocení dne, reflexe s rodiči