Bezinčin školní tým

MVDr. Ivana Cviková – koordinátorka

Iv

I po vstupu dětí do povinného školního vzdělávání mi stále dává velký smysl, aby naše děti byly hodně venku, v přírodě, měly čas a prostor na kamarádství, na hry, na zážitky, měly podmínky zjistit, kdo jsem, jakou mám hodnotu, co mě baví… A k tomu s úžasem hledíte, jak se vyvíjí a kolik se toho naučí.

K tomu jsem si sama uvědomila, jak je pro mě důležitá SVOBODA v mnoha směrech. Věřím v UNSCHOOLING a po přečtení SUMMERHILLU se mi chtělo brečet.

Dále mě napadá slovo EFEKTIVITA ve vzdělání a SOULAD se sebou. Na první pohled spolu nesouvisející výrazy. Ale individuální vzdělávání je vysoce efektivní metoda vzdělávání, která nám i našim dětem velmi pomáhá být v souladu…

Jaké chci, aby byly moje děti? ZDRAVÉ, VITÁLNÍ, VESELÉ, SPOKOJENÉ, KREATIVNÍ, SEBE-VĚDOMÉ, ZVÍDAVÉ, KOMUNIKATIVNÍ.

Proto Bezinka pokračuje školou….

 

Mgr. Lucie Czerná – pedagožka

Lucie Cz

Vnímám, jak život tepe, jako bych byla říčka a meandrovala si krajinou.

Můj pramen byl značně ovlivněn řekou Ostravicí, olšinou kolem i Beskydy obecně, nejvíc malým údolím v obci Morávka. Stejně důležité bylo i odpojení od kraje během mých deseti let v Brně, splnění cestovatelských snů a návrat spojený se silou mateřství. Pokračováním je nynější žití s mužem a třemi dětmi v malém domku s velkou permakulturní zahradou nedaleko Českého Těšína.

Rok v lesní školce pro mne byla výzva neuvěřitelné trpělivosti a důslednosti, zároveň objevem veliké lásky ke všem dětem a důležitosti být ve spojení se Zemí. A svobodná škola? To je cesta osobní svobody, cesta nalezení sama sebe, cesta obyčejnosti, lidské blízkosti, pochopení, že život nás učí stále, že jediné, co má význam, je přítomný okamžik, že život je nádherný a barevný a když objevíme své kvality a své poslání, pak nás bude neskonale bavit. A to je ONO!

Co umím: umím vnímat přítomnost všemi smysly, mít plné kapsy nápadů a použít to, co je zrovna třeba. Umím si hrát a hru vést, zároveň ale dát prostor dětem. Objevovat Zemi a rozvíjet cit pro detail, vnímat cykly roku. Baví mně sportovní, intuitivní i prožitkové hry  a hry všeho druhu, tanec, bubnování, zahrada a péče o ni, svět rostlin obecně, rybaření, lezení po skalách, práce s mapou a zeměpis, dramatizace příběhů a divadlo, hrátky se slovy, rýmy, tvoření pohádek a příběhů. Rozvoj komunikace a komunikace se sebou i druhými obecně. Umím skrze prožitek zprostředkovat poznání při objevných a přírodovědných pokusech. Baví mě seznamovat děti se zajímavými osobnostmi, které žijí či žily svůj příběh. Umím na všem vždy vidět to dobré a radovat se ze života. Umím vyprávět i naslouchat, učit se se zájmem cokoliv nového.

 

Michal Chýlek – pedagog

Michal Chylek

Od dětství jsem často chodíval sám nebo s kamarády do přírody na výpravy. Nejprve jsem objevoval minerály a zkameněliny…poté jsem začal pronikat ještě hlouběji do kouzla divoké přírody a hor. Dostal jsem se ke hře na bubny, etnické hudební nástroje a alikvotnímu zpěvu. Začala se ve mně  také probouzet touha malovat. Současně jsem studoval rodinnou psychoterapii, vychovatelství, antroposofii a vlastně všechno, co mě zajímalo. Láska k horám se v dospělosti proměnila v horolezectví…od kamenů v krystaloterapii…malba k dřevořezbě… hudba k muzikoterapii.

Myslím si, že za vší tou tvořivostí a zkoumáním, které mě v mém životě od dětství provází, je vztah s přírodou, který jsem si vytvořil a sebepoznávání, které mě vedlo za svými touhami a sny. A navíc je známo, že kontakt dětí s přírodou rozvíjí jejich citlivost a vnímavost.Jeden vývojový psycholog a pedagog řekl: „ Pro dítě není ani z poloviny tak důležité něco vědět jako cítit!“

Co umím: Naslouchat, být tady a teď. Chci děti vést k pozorování, citlivému vnímání a vlastnímu vztahu k přírodě. Podnikat dobrodružné výpravy, lézt po skalách a a stromech. Stále je ve mně ten malý kluk okouzlený přírodou. Také chci děti podporovat v tvořivosti, malbě, práci se dřevem, vztahu k hudbě, hudebním nástrojům a zpěvu. Mám znalosti  geologie, mineralogie, léčení, psychologie, antroposofie, náboženství, stolařství, ošetřovatelství…

 

Mgr. Petr Swoboda – pedagog

Petr Swoboda

V 6té třídě na ZŠ jsem byl lehce nucen podstoupit přijímačky na místecké gymnázium a utekl mi vysněný internátní učňák na Bílé, kam jsem chtěl hlavně proto, že naproti němu byla sjezdovka. Podobně to bylo s VŠ, tak jsem se aspoň zaměřil na to, co mě baví. Vystudoval učitelství pro SŠ v kombinaci tělesná výchova a psychologie na FTVS a FF UK v Praze.  Po absolvování didaktiky psychologie a příbuzných předmětů na katedře psychologie FF UK. Půl roku před státnicemi jsem se vrátil do rodného kraje, úspěšně jsem ukončil studium a trvalo skoro 8 let, než se nám s přítelkyní podařilo přestěhovat se z Ostravy do vysněných Beskyd, hlavním impulsem byl samozřejmě přírůstek do rodiny, dcera Vilda. Konečně jsem měl dostatek finančních prostředků i volného času k tomu abych mohl cestovat po evropských horách. Mým učitelem se stala příroda a neutuchající touha stále posunovat svoje hranice. V mezičasech jsem samozřejmě absolvoval pár poměrně smutných pohovorů s řediteli škol, které mě stále pevněji utvrzovaly v tom, že i kdyby se někde poblíž Beskyd zázrakem našlo pro tuto exotickou kombinaci předmětů volné místo, tak učit v tradiční škole by pro mě bohužel byla asi zbytečná životní komplikace. Když tu se zrovna v období našeho prvního roku života na Vyšní Mohelnici, kdy jsem zrovna byl s dcerkou na mateřské, objevila Bezinka s vizí svobodné školy.

Myslím si, že kdybych býval na ZŠ tehdy „NEMUSEL“ tak by moje cesta k tomu, co jsem opravdu studovat chtěl, nemusela být tak klikatá. A tak věřím, že děti ve Svobodné Škole nebudou mít ani důvod nad něčím podobným zpětně přemýšlet…

Co umím? Mojí nejsilnější stránkou je samozřejmě tělocvik v širokém slova smyslu a k tomu bych rád děti naučil, aby dokázaly naplánovat v rámci Beskyd, a časem třeba i jinde, reálný výlet pro celou skupinku (pěší nebo na kole vč. práce s mapou, informacemi, předpovědí počasí, dle toho se připravit, sbalit, umět vybavení používat v reálných podmínkách a taky se o něho umět starat). Umím vidět cestu tam, kde ji jiní nevidí, prostřednictvím pohybu rozproudit tělo, rozložit a znovu složit kolo a podobná mechanická hebla, mám v hlavě kvanta encyklopedických vědomostí o psychologii, biologii člověka, baví mě matematika a fyzika.