Bezinčin školní tým

Ivana Cviková – ředitelka

Iv

I po vstupu dětí do povinného školního vzdělávání mi stále dává velký smysl, aby naše děti byly hodně venku, v přírodě, měly čas a prostor na kamarádství, na hry, na zážitky, měly podmínky zjistit, kdo jsem, jakou mám hodnotu, co mě baví… A k tomu s úžasem hledíte, jak se vyvíjí a kolik se toho naučí.

K tomu jsem si sama uvědomila, jak je pro mě důležitá SVOBODA v mnoha směrech. Po přečtení Summerihillu se mi chtělo brečet. Ale cesta k vlastní svobodě a svobodnému vzdělání je fakt hustá.

Dále mě napadá slovo EFEKTIVITA ve vzdělání a SOULAD se sebou. Na první pohled spolu nesouvisející výrazy. Domácí vzdělávání je vysoce efektivní metoda vzdělávání, která nám i našim dětem velmi pomáhá být v souladu…

Jaké chci, aby byly moje děti? ZDRAVÉ, VITÁLNÍ, VESELÉ, SPOKOJENÉ, KREATIVNÍ, SEBE-VĚDOMÉ, ZVÍDAVÉ, KOMUNIKATIVNÍ.

Proto Bezinka pokračuje školou….

Mgr. Lucie Czerná – pedagožka

Lucie Cz

Vnímám, jak život tepe, jako bych byla říčka a meandrovala si krajinou.

Rok v lesní školce pro mne byla výzva neuvěřitelné trpělivosti a důslednosti, zároveň objevem veliké lásky ke všem dětem a důležitosti být ve spojení se Zemí. A svobodná škola? To je cesta osobní svobody, cesta nalezení sama sebe, cesta obyčejnosti, lidské blízkosti, pochopení, že život nás učí stále, že jediné, co má význam, je přítomný okamžik, že život je nádherný a barevný a když objevíme své kvality a své poslání, pak nás bude neskonale bavit. A to je ONO!

Co umím: umím vnímat přítomnost všemi smysly, mít plné kapsy nápadů a použít to, co je zrovna třeba. Umím si hrát a hru vést, zároveň ale dát prostor dětem. Objevovat Zemi a rozvíjet cit pro detail, vnímat cykly roku. Baví mně sportovní, intuitivní i prožitkové hry  a hry všeho druhu, tanec, bubnování, zahrada a péče o ni, svět rostlin obecně, rybaření, lezení po skalách, práce s mapou a zeměpis, dramatizace příběhů a divadlo, hrátky se slovy, rýmy, tvoření pohádek a příběhů. Rozvoj komunikace a komunikace se sebou i druhými obecně. Umím skrze prožitek zprostředkovat poznání při objevných a přírodovědných pokusech. Baví mě seznamovat děti se zajímavými osobnostmi, které žijí či žily svůj příběh. Umím na všem vždy vidět to dobré a radovat se ze života. Umím vyprávět i naslouchat, učit se se zájmem cokoliv nového.

Michal Chýlek – pedagog

Michal Chylek

Od dětství jsem často chodíval sám nebo s kamarády do přírody na výpravy. Nejprve jsem objevoval minerály a zkameněliny…poté jsem začal pronikat ještě hlouběji do kouzla divoké přírody a hor. Dostal jsem se ke hře na bubny, etnické hudební nástroje a alikvotnímu zpěvu. Začala se ve mně  také probouzet touha malovat. Současně jsem studoval rodinnou psychoterapii, vychovatelství, antroposofii a vlastně všechno, co mě zajímalo. Láska k horám se v dospělosti proměnila v horolezectví…od kamenů v krystaloterapii…malba k dřevořezbě… hudba k muzikoterapii.

Myslím si, že za vší mou tvořivostí a zkoumáním, které mě v mém životě od dětství provází, je vztah s přírodou, který jsem si vytvořil a sebepoznávání, které mě vedlo za svými touhami a sny. A navíc je známo, že kontakt dětí s přírodou rozvíjí jejich citlivost a vnímavost.Jeden vývojový psycholog a pedagog řekl: „ Pro dítě není ani z poloviny tak důležité něco vědět jako cítit!“

Co umím: Naslouchat, být tady a teď. Chci děti vést k pozorování, citlivému vnímání a vlastnímu vztahu k přírodě. Podnikat dobrodružné výpravy, lézt po skalách a a stromech. Stále je ve mně ten malý kluk okouzlený přírodou. Také chci děti podporovat v tvořivosti, malbě, práci se dřevem, vztahu k hudbě, hudebním nástrojům a zpěvu. Mám znalosti  geologie, mineralogie, léčení, psychologie, antroposofie, náboženství, stolařství, ošetřovatelství…

Mgr. Andrea Kastnerovápedagožka

Andrea

Jsem paní učitelka před dětmi a snažím se „učit“. Samozřejmě jsem převzala různé metody a poučky od „mých učitelů“ a kolegů. To vše jsem se snažila dětem přiblížit zajímavou motivací, hrami, soutěžemi… Dnes se mohu své nevědomosti a naivitě jen smát. Pak se mi narodily děti. Od té doby se vše změnilo. Začala jsem krok za krokem nahlížet na dětský svět s otevřeným srdcem.

A proto jsem tady v Bezince, proto jsou zde mé děti. Být v přírodě, která ozdravuje naše tělo i duši, být součástí tohoto nekonečného živoucího koloběhu. A také být součásti celé „bezinkové party“ :), protože parta jsme tam všichni, malí i velcí. Dokladem je odpověď mého syna Honzíka, který nyní navštěvuje školu v Bezince, když se ho někdo zeptal: „A kolik vás bylo ve škole?“ Odpověď: „Třináct.“ To jsem se trochu podivila, protože jsem věděla, že jich bylo dvanáct. A on mi nechápavě odpověděl: „Ne, s Luckou třináct.“ :)

Mgr. Petr Svoboda – pedagog

Petr Swoboda

Vystudoval učitelství pro SŠ v kombinaci tělesná výchova a psychologie na FTVS a FF UK v Praze.  Po absolvování didaktiky psychologie a příbuzných předmětů na katedře psychologie FF UK. Půl roku před státnicemi jsem se vrátil do rodného kraje, úspěšně jsem ukončil studium a trvalo skoro 8 let, než se nám s přítelkyní podařilo přestěhovat se z Ostravy do vysněných Beskyd, hlavním impulsem byl samozřejmě přírůstek do rodiny, dcera Vilda. Konečně jsem měl dostatek finančních prostředků i volného času k tomu abych mohl cestovat po evropských horách. Mým učitelem se stala příroda a neutuchající touha stále posunovat svoje hranice.  Když tu se zrovna v období našeho prvního roku života na Vyšní Mohelnici, kdy jsem zrovna byl s dcerkou na mateřské, objevila Bezinka s vizí svobodné školy.

Co umím? Mojí nejsilnější stránkou je samozřejmě tělocvik v širokém slova smyslu a k tomu bych rád děti naučil, aby dokázaly naplánovat v rámci Beskyd, a časem třeba i jinde, reálný výlet pro celou skupinku (pěší nebo na kole vč. práce s mapou, informacemi, předpovědí počasí, dle toho se připravit, sbalit, umět vybavení používat v reálných podmínkách a taky se o něho umět starat). Umím vidět cestu tam, kde ji jiní nevidí, prostřednictvím pohybu rozproudit tělo, rozložit a znovu složit kolo a podobná mechanická hebla, mám v hlavě kvanta encyklopedických vědomostí o psychologii, biologii člověka, baví mě matematika a fyzika.

Ing. Zuzka Oceánská provozní 

Zuzka Oceanska

Pocházím z jižních Čech. Z poměrně velkého hospodářství jsem byla od mala zvyklá na kvalitní a domácí produkty, soužití se zvířaty a častý pobyt v přírodě. Po vystudování Střední zemědělské školy jsem pokračovala do Brna na Lesnickou fakultu, kterou jsem dokončila jako krajinný inženýr.

Život mě po studiích zavál na severní Moravu, kde nyní žiji s mým mužem a synem Jasenem (2009) na okraji vesnice Dobrá. Do narození syna jsem pracovala v oboru jako hydrolog malých bystřin v krásném prostředí Beskyd.

K mým koníčkům patří vaření, jejímž obrazem je snaha o vaření vyvážené, čisté a nezatěžující stravy z kvalitních, pokud možno místních surovin připravované vědomě a s láskou, tanec, sebepoznání a meditace, práce na zahrádce, výlety s rodinou a vůbec společně strávené chvíle.

Mgr. Radek Czerný – dobrovolník

Mezi ostatními členy týmu budu asi vypadat jako czerná ovce. Většinu života jsem prožil v bytě ve městě, nejprve s rodiči v Karviné a pak na studiích a první roky práce v Brně. Vystudoval jsem informatiku, takže jsem opravdu hodně času trávil u počítače. O přírodu jsem zavadil jen při návštěvách dědy s babičkou na vesnici a při výletech s rodiči do hor. Vypěstovat jsem uměl tak akorát KOPR a chovali jsme doma chvíli křečka. Opravdu nic nenasvědčovalo, že bych se mohl jednou ocitnout v projektu, jako je lesní škola. Krátce po třicítce si mě začala zvát na kobereček Matka Země. Přišlo k nám první dítě a my jsme se přestěhovali zpátky do Slezska, na vesnici a hodnotový žebříček se docela přeskládal. Přibyly další dvě děti, možnost a chuť využít zahradu k vypěstování vlastního ovoce a zeleniny a tu dále zpracovávat. Uvědomil jsem si, které věci jsou opravdu důležité a co jsou jen bezvýznamné serepetičky, přijal jsem zodpovědnost za prostředí, ve kterém žiju a které vytvářím.

ing. Hana Halová – angličtinářka

Do Bezinky mě přivedl můj syn, kde jsem vzhledem k jeho nekonvenční povaze zpočátku fungovala jako jeho asistent. Respekt, důvěra, soulad a dohoda apod. přestaly být imaginárnímí slovy slovy a já jsem vděčná, že se teď můžu spolu s dětmi a ostatními dospěláky podílet na vzájemném osvojování si těchto hodnot.

Co umím? Umím dobře anglicky, z dětských řad doběhnu i ty nejrychlejší zdrhače, miluji pohyb na vzduchu, po letech jsem se vrátila ke hře na flétnu a na kytaru, ráda zkouším nové věci (instruktorka indoor-cyklistiky a jumpingu, kurz výživového poradce ATAC, reiki, kurz Výchova Nevýchovou, kurz Výchova bez poražených…), ráda přijímám výzvy a překonávám sama sebe.

Dr. Ahanonu Kelechi Ajumole  (ph.d) – English teacher
I am the C.E.O and founder of the Human Voice o.p.s, (A humanitarian organization), the general director at Solaxis. (A renewable energy company) and the author of the book called „The Wisdom of Connection“ on Amazon.
I love teaching children and making them become creative thinkers by positive motivation, enjoy playing on drums and singing. Originally from Africa but my late father was born in the USA and my mother lives in England.