Pedagogická koncepce

Lesní škola Bezinka je přirozeným pokračováním lesní mateřské školky. To znamená, že základní pilíře školy zůstávají stejné – pobyt venku a spojení s přírodou za každého počasí, být s kamarády, mít čas si s nimi hrát, běhat, křičet, skákat, mít čas a prostor pro své nápady a jejich realizaci, prostě užít si radostné, spokojené a naplněné dětství s vědomými a spokojenými dospělými. K tomu poznat, kdo jsem a co mě baví, zůstat nebo se stát svobodným člověkem. 

Vzorem a cílem jsou nám školy typu Summerhill nebo Sudbury – svobodné demokratické školy. Věříme ve svobodu učení, ke které se všichni postupně dopracováváme. My dospělí se musíme nejdříve stát sami sebou, zbavit se svých bloků a omezení. Co se týče pedagogického směru, momentálně vidíme hlavní cestu v intuitivní pedagogice a unschoolingu. Tyto směry se snaží dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něho chce jeho okolí nebo společnost.

Školní trivium, tj. čtení, psaní a počítání je vždy vkládáno v měsíci k tématu, intuitivně, dle vzniklých situací, spíše jako vedlejší téma. Děti se seznamují se všemi druhy písma, s matematikou pomocí přírody kolem, zážitku, také Hejného metodou, je využíván Montessori přístup a montessori pomůcky formou pravidelných hodin. Angličtinu probíhá do 3. třídy bez čtení a psaní, nejvíce pomocí jazz chants (které jdou v linii s intuitivní pedagogikou – rytmus, pohyb, praktická slovní zásoba, výslovnost v akci, žádné či minimum pomůcek, takže svoboda – kdekoli, kdykoli „let’s sing“!, https://www.youtube.com/watch?v=R_nPUuPryCs), prvouka (aneb poznáváme svět kolem nás) bude každý den plnými hrstmi, stejně jako výtvarka a hudebka. U všech těchto aktivit mají děti svobodu volby, zda se zúčastní či ne.

Respektovat a být respektován je jedno z našich nosných témat – naučit se komunikovat o svých potřebách, co se mi líbí, co se mi nelíbí, o problému, o řešení,…. Ale také naučit se respektovat, přizpůsobit se potřebám kolektivu, spolupracovat.
 Děti i pedagogové jsou rovnocennými partnery a podílejí se společně na tématech, mohou přispívat celku svými nápady. Vše vychází z toho, že se učíme navzájem, od starších, od mladších, od vrstevníků – s vzájemným respektem sami k sobě navzájem.

Rovnocenným partnerem je i rodič. Každý měsíc se rodiče s pedagogy budou scházet, proberou téma ukončené, případně o co ještě by se dalo rozšířit, prodiskutují plán na další měsíc.

V průběhu dne chceme zařazovat:

– ranní kruh (čas sdílení) – čas, kdy každý může promluvit o tom, jak se cítí, co ho dnes hlavně zajímá, co ho napadlo.
– péče o tělo, uspokojení pohybových potřeb dětí (sportovní dovednosti, intuitivní hry, jóga…)
– možnost studijního času individuálního, ve skupinách

– možnost času tvořivého, odpočinkového, času na jídlo i času sám pro sebe
– prostor pro dramatizaci příběhů, hudební a výtvarnou realizaci, práce s nástroji a nářadím…
– prostor pro výpravy do přírody, výstavy, návštěvu divadla, koncertů, návštěvu farem, řemeslnických dílen…

– prostor pro zajímavé a obohacující návštěvy všeho druhu, tj. lidí, kteří jsou ve svém oboru skvělí
– prostor pro rozvoj dětské spirituality, pro vnímání sama sebe a pro porozumění hmotnému světu kolem sebe

Materiál vzniklý v průběhu dnů bude podkladem pro portfoliové přezkoušení dětí.

(Lucie, Vlaďka, Ivana)