Pedagogická koncepce

Motto: Tvořím a žiju s otevřeným srdcem, vím, kdo jsem, co mě baví a jak funguje naše Země.

Lesní škola Bezinka je přirozeným pokračováním lesní mateřské školky. To znamená, že podstata zůstává stejná – pobyt venku a spojení s přírodou za každého počasí, být s kamarády, mít čas si s nimi hrát, běhat, křičet, skákat, mít čas a prostor pro své nápady a jejich realizaci, prostě užít si radostné, spokojené a naplněné dětství s vědomými a spokojenými dospělými. K tomu poznat, kdo jsem a co mě baví, zůstat nebo se stát svobodným člověkem.

Ale ve škole je potřeba jít dále a hlouběji…

Co je pro nás škola?  V úzkém slova smyslu je pro nás škola bezpečný a podporující prostor pro vyzrání dítěte v osobnost se sebehodnotou. Dítě se učí hrou a komunikací ve společenství školní komunity. V širším slova smysli je škola vše, co se kolem nás děje.

Kdo je pro nás pedagogem? Nechci děti učit, ale být tady a teď. Být zde pro to, o co si samy řeknou a o co projeví samy zájem. Naslouchat, co nejméně zasahovat. Být v rovnosti. Nabídnout své schopnosti a dovednosti, ale nevnucovat je. Doprovázet v jejich přirozeném učení se. Děti se učí hrou a komunikací – takže naslouchat a komunikovat. Výuka probíhá přirozeně, vždy a všude.

Pilíře lesní školy Bezinka:

  1. Domácí vzdělávání – dává nám smysl být s dítětem, být s rodinou, mít čas na vlastní zájmy, zažívat pestrost, respekt k tempu dítěte, učit se efektivně
  2. Já a my – každý z nás je jedinečný a zároveň jsme součásti celku, každý máme své kvality, talent a přesně ty jsou pro celek potřeba, klíčové jsou pro nás dobré vztahy, lidskost, rovnost, spolupráce, komunikace.
  3. Svoboda a zodpovědnost – věříme v dítě, které má právo na vlastní cestu, vlastní volbu bez nátlaku či manipulace, zodpovědnost za svůj život, prožívání, svá rozhodnutí, učení se, svoje místo ve společenství, zodpovědnost za vyšší celek
  4. Příroda – je náš základ, je nejlepší zdroj učení, je bezpečná i nebezpečná, dovoluje nám volnost, rytmus, nutí nás se přizpůsobit se, podporuje nás ve zdraví
  5. Tvořivost – chceme zachovat a podpořit přirozenou touhu tvořit v širokém slova smyslu
  6. Radost, prožitek, přítomnost, smyslupnost, souvislosti jsou součástí všech výše uvedených bodů

Všechny tyto pilíře jsou platné a inspirací pro děti, rodiče i zaměstnance Bezinky.

Vzorem a cílem jsou nám školy typu Summerhill nebo Sudbury – svobodné demokratické školy. Věříme ve svobodu učení, ke které se všichni postupně dopracováváme. My dospělí se musíme nejdříve stát sami sebou, zbavit se svých bloků a omezení. Co se týče pedagogického směru, momentálně vidíme hlavní cestu v intuitivní pedagogice a unschoolingu. Tyto směry se snaží dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něho chce jeho okolí nebo společnost.

Komunikace a respekt je jedno z našich nosných témat – naučit se komunikovat o svých potřebách, co se mi líbí, co se mi nelíbí, o problému, o řešení,…. Ale také naučit se respektovat, přizpůsobit se potřebám kolektivu, spolupracovat. Děti i pedagogové jsou rovnocennými partnery a podílejí se společně na tématech, mohou přispívat celku svými nápady. Vše vychází z toho, že se učíme navzájem, od starších, od mladších, od vrstevníků – s vzájemným respektem sami k sobě navzájem.

Rovnocenným partnerem je samozřejmě rodič. Každý měsíc se rodiče s pedagogy scházejí nad aktuálními tématy, potřebami, sdílením.

Školní trivium, tj. český jazyk, matematika, angličtina a poznávání světa kolem nás jsou do programu zařazovány v rámci dopoledního bloku a dále dle vzniklých situací. Dalšími našimi okruhy aktivit je hudba a divadlo, řemeslo a praktický život, tvoření a tělesná výchova. V dopoledním bloku školního trivia máme nastavenou povinnou účast dítěte, ale ne nutnou aktivní účast. U všech ostatních aktivit mají děti svobodu volby, zda se zúčastní či ne. Materiál vzniklý v průběhu dnů bude podkladem pro portfoliové přezkoušení dětí.

Jak to v Bezi chodí můžete kouknout tady http://polar.cz/porady/eko-magazin/eko-magazin-20-10-2015-17-40

RÁMCOVÝ DENNÍ PROGRAM LESNÍ ŠKOLY BEZINKA
7:00 – 8:30 Budíček, snídaně, příprava svačiny, oblečení, vybavení
8:00 – 8:45 příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, reflexe s rodiči
9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, intuitivní a pohybové hry
9:30 – 13:00 Nabídka a realizace aktivit s jednotlivými pedagogy venku nebo v zázemí školy, dopolední svačina
13:00 – 13:45 Oběd
13:45 – 14:30 polední klid, četba, odpočinek, klidové aktivity,  sdílení zážitků z dopoledního programu
14:30 – 16:00 volná hra, individuální program podle zájmu dětí s pedagogy
15:30 – 16:30 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči
17:00 – 20:00 Volná hra, individuální program podle zájmu dětí s pedagogy, večeře
20:00 – 21:00 Příprava na spaní, čtení, večerka