Pedagogická koncepce

Motto: Tvořím a žiju s otevřeným srdcem, vím, kdo jsem, co mě baví a jak funguje naše Země.

Lesní škola Bezinka je přirozeným pokračováním lesní mateřské školky. To znamená, že podstata zůstává stejná – pobyt venku a spojení s přírodou za každého počasí, být s kamarády, mít čas si s nimi hrát, běhat, křičet, skákat, mít čas a prostor pro své nápady a jejich realizaci, prostě užít si radostné, spokojené a naplněné dětství s vědomými a spokojenými dospělými. K tomu poznat, kdo jsem a co mě baví, zůstat nebo se stát svobodným člověkem.

Ale ve škole je potřeba jít dále a hlouběji…

Co je pro nás škola?  V úzkém slova smyslu je pro nás škola bezpečný a podporující prostor pro vyzrání dítěte v osobnost se sebehodnotou. Dítě se učí hrou a komunikací ve společenství školní komunity. V širším slova smysli je škola vše, co se kolem nás děje.

Kdo je pro nás pedagogem? Nechci děti učit, ale být tady a teď. Být zde pro to, o co si samy řeknou a o co projeví samy zájem. Naslouchat, co nejméně zasahovat. Být v rovnosti. Nabídnout své schopnosti a dovednosti, ale nevnucovat je. Doprovázet v jejich přirozeném učení se. Děti se učí hrou a komunikací – takže naslouchat a komunikovat. Výuka probíhá přirozeně, vždy a všude.

Pilíře lesní školy Bezinka:

  1. Domácí vzdělávání – být s dítětem, být s rodinou, čas na vlastní zájmy, pestrost, respekt k tempu dítěte, efektivita učení
  2. Jedinec a společenství – dobré vztahy, lidskost, rovnost, spolupráce, komunikace, jedinečnost každého z nás a zároveň součást celku, každý má své kvality a přesně ty jsou pro celek potřeba
  3. Svoboda a zodpovědnost – důvěra v dítě, právo na vlastní cestu, vlastní volbu bez nátlaku či manipulace, zodpovědnost za svůj život, prožívání, svá rozhodnutí, učení se, svoje místo ve společenství, zodpovědnost za vyšší celek
  4. Příroda – je náš základ, je nejlepší zdroj učení, je bezpečná i nebezpečná, dovoluje nám volnost, rytmus, nutí nás se přizpůsobit se, podporuje nás ve zdraví
  5. Tvořivost – zachování a podpora přirozené touhy tvořit v širokém slova smyslu
  6. Radost, prožitek, přítomnost

Všechny tyto pilíře jsou platné a inspirací pro děti, rodiče i zaměstnance Bezinky.

Vzorem a cílem jsou nám školy typu Summerhill nebo Sudbury – svobodné demokratické školy. Věříme ve svobodu učení, ke které se všichni postupně dopracováváme. My dospělí se musíme nejdříve stát sami sebou, zbavit se svých bloků a omezení. Co se týče pedagogického směru, momentálně vidíme hlavní cestu v intuitivní pedagogice a unschoolingu. Tyto směry se snaží dosáhnout toho, aby se dítě stalo vnitřně svobodným člověkem, který si samostatně utváří svůj vlastní život. Který ví, co chce a neplete si to s tím, co od něho chce jeho okolí nebo společnost.

Komunikace a respekt je jedno z našich nosných témat – naučit se komunikovat o svých potřebách, co se mi líbí, co se mi nelíbí, o problému, o řešení,…. Ale také naučit se respektovat, přizpůsobit se potřebám kolektivu, spolupracovat. Děti i pedagogové jsou rovnocennými partnery a podílejí se společně na tématech, mohou přispívat celku svými nápady. Vše vychází z toho, že se učíme navzájem, od starších, od mladších, od vrstevníků – s vzájemným respektem sami k sobě navzájem.

Rovnocenným partnerem je samozřejmě rodič. Každý měsíc se rodiče s pedagogy scházejí nad aktuálními tématy, potřebami, sdílením.

Školní trivium, tj. čtení, psaní a počítání je do programu zařazováno v rámci projektové výchovy a dále dle vzniklých situací, spíše jako vedlejší téma, angličtinu je nabízena do 3. třídy bez čtení a psaní, prvouka (aneb poznáváme svět kolem nás) bude každý den plnými hrstmi, stejně jako výtvarka a hudebka. U všech těchto aktivit mají děti svobodu volby, zda se zúčastní či ne. Materiál vzniklý v průběhu dnů bude podkladem pro portfoliové přezkoušení dětí.

Jak to v Bezi chodí můžete kouknout tady http://polar.cz/porady/eko-magazin/eko-magazin-20-10-2015-17-40

RÁMCOVÝ DENNÍ PROGRAM LESNÍ ŠKOLY BEZINKA
7:00 – 8:30 Budíček, snídaně, příprava svačiny, oblečení, vybavení
8:00 – 8:45 příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, reflexe s rodiči
9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, intuitivní a pohybové hry
9:30 – 13:00 Nabídka a realizace aktivit s jednotlivými pedagogy venku nebo v zázemí školy, dopolední svačina
13:00 – 13:45 Oběd
13:45 – 14:30 polední klid, četba, odpočinek, klidové aktivity,  sdílení zážitků z dopoledního programu
14:30 – 16:00 volná hra, individuální program podle zájmu dětí s pedagogy
15:30 – 16:30 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči
17:00 – 20:00 Volná hra, individuální program podle zájmu dětí s pedagogy, večeře
20:00 – 21:00 Příprava na spaní, čtení, večerka