Pedagogická koncepce

Lesní škola Bezinka je přirozeným pokračováním lesní školky. To znamená, že podstata zůstává stejná – pobyt venku a spojení s přírodou za každého počasí, být s kamarády, mít čas si s nimi hrát, běhat, mít čas a prostor pro své nápady a jejich realizaci, prostě užít si radostné, spokojené a naplněné dětství s inspirujícími dospělými. K tomu poznat, kdo jsem a co mě baví a mít prostor se tomu věnovat.

Ale ve škole je potřeba jít dále a hlouběji…

Co je pro nás škola?  V úzkém slova smyslu je pro nás škola bezpečný a podporující prostor pro vyzrání dítěte v sebe-vědomou osobnost. V širším slova smysli je škola vše, co se kolem nás děje.

Pilíře lesní školy Bezinka:

  1. Domácí vzdělávání – dává nám smysl být s dítětem, být s rodinou, mít čas na vlastní zájmy, zažívat pestrost, respekt k tempu dítěte, učit se efektivně
  2. Já a my – každý z nás je jedinečný a zároveň jsme součásti celku, každý máme své kvality, talent a přesně ty jsou pro celek potřeba, klíčové jsou pro nás dobré vztahy, lidskost, rovnost, spolupráce, komunikace.
  3. Svoboda a zodpovědnost – věříme v dítě, které má právo na vlastní cestu, zodpovědnost za svůj život, prožívání, svá rozhodnutí, učení se. Zároveň se učí zodpovědnosti za vyšší celek – prostředí, ve kterém žije (škola, rodina,místo, kde žiju).
  4. Příroda – je náš základ, je nejlepší zdroj učení, je bezpečná i nebezpečná, dovoluje nám volnost, rytmus, nutí nás se přizpůsobit se, podporuje nás ve zdraví
  5. Tvořivost – chceme zachovat a podpořit přirozenou touhu tvořit v širokém slova smyslu
  6. Radost, prožitek, přítomnost, smyslupnost, souvislosti vždy a všude

Všechny tyto pilíře jsou platné a inspirací pro děti, rodiče i zaměstnance Bezinky.

Inspirací jsou nám školy typu Summerhill nebo Sudbury – svobodné demokratické školy. Věříme v sebeřízené vzdělávání, ke kterému se postupně propracováváme.

Děti se učí nápodobou. Zde hrají důležitou roli pedagogové.  V Bezince jsou hojně zastoupeni muži. Chceme, aby naši pedagogové byli lidmi inspirujícími. V tom nám pomáhá  intuitivní pedagogika, která se, prostřednictvím her a uměleckých aktivit, zaměřuje na rozvoj intuice, empatie, kreativity a schopnosti být sám sebou, jak dětí, tak dospělých.

Jsme lesní škola, takže vnímání proměn přírody v koloběhu ročních období a s tím také související slavnosti, rituály a lidové tradice, je denně přítomné. Dáváme prostor řízeným aktivitám (společné hry, tvoření, učení), ale ve velké míře volné hře.

Komunikace a respekt je jedno z našich nosných témat – naučit se komunikovat o svých potřebách, co se mi líbí, co se mi nelíbí, o problému, o řešení,…. Ale také naučit se respektovat, přizpůsobit se potřebám kolektivu, spolupracovat. Děti i pedagogové jsou rovnocennými partnery a podílejí se společně na tématech, mohou přispívat celku svými nápady. Vše vychází z toho, že se učíme navzájem, od starších, od mladších, od vrstevníků – s vzájemným respektem sami k sobě navzájem.

Pravidla chodu školy si děti nastavují na sněmu. Slouží k řešení stížností, konfliktů, zavedení nových pravidel nebo jejich změny nebo jejich porušení. Dále u nás probíhají poradní kruhy. Využíváme je pro otevřenou komunikaci o tématech, která je potřeba vy-komunikovat a také za účelem stmelení kolektivu a posílení důvěry.

Rovnocenným partnerem je samozřejmě rodič. Spolupráce rodiny a školy je klíčová pro rozvoj dítěte a udržitelnost domácího vzdělávání. S rodiči jsme v kontaktu denně, na rodičovských schůzkách, na poradních kruzích, při neformálních setkáním. Jsme rozšířená rodina. Lidé, kterým na nás záleží a na kterých záleží nám.

Školní trivium, tj. český jazyk, matematika, angličtina a poznávání světa kolem nás jsou do programu zařazovány v rámci dopoledních bloků a dále dle vzniklých situací. Dalšími našimi okruhy aktivit je hudba a divadlo, řemeslo a praktický život, výtvarné tvoření a tělesná výchova. V dopoledním bloku školního trivia máme nastavenou povinnou účast dítěte, ale ne nutnou aktivní účast. U všech ostatních aktivit mají děti svobodu volby, zda se zúčastní či ne. Materiál vzniklý v průběhu dnů bude podkladem pro portfoliové přezkoušení dětí.

Jaké to ve škole bylo v jejím prvním roce, můžete kouknout tady http://polar.cz/porady/eko-magazin/eko-magazin-20-10-2015-17-40

RÁMCOVÝ DENNÍ PROGRAM LESNÍ ŠKOLY BEZINKA
7:00 – 8:30 Budíček, snídaně, příprava svačiny, oblečení, vybavení
8:00 – 8:45 příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, reflexe s rodiči
9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, intuitivní a pohybové hry
9:30 – 13:00 Nabídka a realizace aktivit s jednotlivými pedagogy venku nebo v zázemí školy, dopolední svačina
13:00 – 13:45 Oběd
13:45 – 14:30 polední klid, četba, odpočinek, klidové aktivity,  sdílení zážitků z dopoledního programu
14:30 – 16:00 volná hra, individuální program podle zájmu dětí s pedagogy
15:30 – 16:30 vyzvedávání dětí, reflexe s rodiči
17:00 – 20:00 Volná hra, individuální program podle zájmu dětí s pedagogy, večeře
20:00 – 21:00 Příprava na spaní, čtení, večerka