Členské příspěvky

Lesní klub Bezinka je pouze pro členy spolku Otevřený rodič, z.s. a jejich rodinné příslušníky.

Výše členského příspěvku –  pro školní rok 2018/2019

Počet dnů v týdnu cena za 1 měsíc
2 dny 2 600,- Kč
3 dny 3 500,- Kč
5 dnů 5 800,- Kč

Pokud chcete chodit do Bezinky, kontaktujte nás, prosím, emailem skolka@lkbezinka.cz.  Děkujeme.