Pedagogická koncepce

Motto: “ Svět je dobrý. „

Koncepce LK Bezinka vychází z konceptu lesních mateřských škol, kdy děti tráví většinu času venku, v každém ročním období, za každého počasí. Mají tak možnost přírodu a cyklus roku zažívat všemi smysly. Příroda je ideálně připravené prostředí. Dítě nemusí dlouho přemýšlet, jak a na co si hrát, prostě jen využije, co je právě k dispozici. 

Děti se učí nápodobou. Zde hrají důležitou roli pedagogové, které máme opravdu skvělé! V Bezince jsou hojně zastoupeni muži, tedy mužský vzor, který v předškolní výchově dětí chybí (ve školce, často i v rodině). Chceme, aby naši pedagogové byli lidmi vnitřně svobodnými, spokojenými, schopnými samostatně utvářet svůj život. V tom nám pomáhá  intuitivní pedagogika, která se, prostřednictvím her a uměleckých aktivit, zaměřuje na rozvoj intuice, empatie, kreativity a schopnosti být sám sebou, jak dětí, tak dospělých.

Inspirujeme se Waldorfskou pedagogikou, ze které jsme převzali vnímání proměn přírody v koloběhu ročních období a s tím také související slavnosti, rituály a lidové tradice. Děti mají prostor svobodně projevit svou fantazii, kterou podporujeme  vyprávěním příběhů, legend, čtením pohádek, divadlem, říkankami, pranostikami a písněmi. Prácujeme s přírodními materiály, namísto „hraček s jasným účelem“, tím podporujeme přirozeně fantazii a tvořivost dětí. Dáváme prostor řízeným aktivitám (společné hry, tvoření, učení), ale ve velké míře volné hře. Volnou hrou se děti učí, aniž by si to uvědomovaly, poznávají své možnosti a hranice, nalézají vztah k vnímání krásy i přírodě samotné, poznávají životní i roční cykly, při hře si budují vztahy k ostatním i formují své vlastní cítění. Klademe důraz na rytmus a hranice. To společně naplňuje předškolní děti potřebným pocitem bezpečí a jistoty.

Důležitý je pro nás partnerský vztah s dětmi i rodiči.  

Když to shrneme, tak jako náš hlavní úkol vnímáme vytvoření bezpečného prostoru, prostředí, kde děti mohou samy přijít na to, co je baví, kým jsou… a zároveň se snažíme doplnit, co dětem schází, ať už je to poklidný čas strávený v přírodě, jen tak bytí s kamarády, či cokoliv jiného, čeho se jim nedostává.

Pedagogická koncepce je v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. LK Bezinka má vypracovaný Školní vzdělávací program, který je k nahlédnutí na vyžádání.

Rámcový Bezinčin denní program
8:00 – 8:45 příchod dětí, převzetí pedagogem, volná hra na zahradě, čas na popovídání s rodiči
9:00 – 9:30 ranní kruh, přivítání se a společná debata o uplynulém dni, seznámení se s plánem dne, společné zpívání a hra na nástroje
 
9:30 – 12:00 výprava do lesa, polí, k přehradě s tématicky zaměřeným programem nebo v případě velmi nepříznivého počasí program v jurtě nebo třeba společné vaření, svačina
12:00 – 12:45 oběd
 
13:00 – 14:30 polední klid, četba pohádek a příběhů, spaní, tvoření, volná hra na zahradě, odpolední svačinka
14:30 – 16:00 volná hra, individuální program podle zájmu dětí
15:00 – 16:30 vyzvedávání dětí, zhodnocení dne, čas na popovídání s rodiči