Bezinečka – klubík pro rodiče s pidi dětmi od září 2021

Přijďte společně se svým dítkem zažít lesní školku, její program, zvyklosti, rituály, být venku v přírodě, když bude hodně ošklivo, tak v jurtě. Ale to se nám asi nikdy nestalo. Okouknout lesní školku s mámou nebo tátou, babičkou nebo dědou.

Budeme si hrát, běhat, válet se, zkoumat přírodu, tvořit, …. společně obědvat.

Cena: 2400 Kč za 8 střed (300 Kč/1 vstup), po vybrání 8 vstupů je možné si další koupit jednotlivě

S sebou: budeme fakt venku a v terénu, takže oblečení a obutí adekvátní počasí, pláštěnky v baťohu, svačinu a pití na dopoledne

Začínáme 8. září a poslední setkání bude 24. listoadu 2021 a budeme spolu setkávat od 8,30 do 12 hod. 

Pro rodiče s dětmi od cca 1,5 roku do 3 let.

Zájemci pište na email: ivana@lkbezinka.cz

Berdík v Bezince

Co vám dává větší smysl?

A: aby děti uměly uměly vyjmenovat správně části rostliny, její pletiva, složení buněčné stěny, jak funguje přesně fotosyntéza

B: aby měly možnost ochutnávat jedlé rostliny v přírodě, pozorovat krásu květin, poslouchat šumění listí stromů, sledovat životní cyklus rostlin na vlastní oči přímo v přírodě, ne jen na obrázku

C: mít možnost zahradničit, hrabat se v hlíně, zažít sázení, péči, sklízení, zpracování a nakonec grande finále ve formě společného oběda z vlastnoručně vypěstovaných plodů, ale třeba zažít i to, že mi všechno sežerou slimáci 

Nám zatím spíše za bé a za cé.

A tak ve škole zahradničíme.Máme několik vyvýšených záhonu a k tomu letos máme novinku na vyzkoušení – Berdík – www.berdik.cz. Někteří si mysleli, že je to pejsek, ale je to květináč, jehož středem vede kompostér. Do něj vhazujeme bio-odpad z kuchyně, který je ihned přetvářen žížalami na kompost pro naše rostliny. A zasadit se do něj dá až 40 rostlin. Takže hrabání v hlíně a sázení máme za sebou, tešíme se na pokračování.

 

Co je potřeba udělat, pokud chcete učit své děti doma?

Za nejdůležitější součást celého procesu považuji pečlivě vše promyslet – zvážit všechna pozitiva a negativa. S tímto rozhodnutím musí být v souladu celá rodina. A dále si ujasnit, jaký chceme mít přístup k učení? Cest domácího vzdělání je mnoho. Budeme kopírovat školní osnovy? Unschooling? Něco mezi? Protože, aby to vše bylo udržitelné a co nejvíce radostné, tak je potřeba najít školu, která je v souladu s naším směrem. Každý, jak mu to vyhovuje.

Ostatní, jako je přihláška nebo posudek psychologa, jsou jen jednoduché formality.

Otázky, jestli je DV vhodné pro Vás, jsou hezky shrnuty zde http://zvoniii.blogspot.cz/p/chcete-vzdelavat-doma.html

A jaká je moje zkušenost?

Rozhodování bylo opravdu intenzivní, 2 měsíce jsem strávila hledáním informací na internetu, pročítala jsem blogy, stránky dom školáků, četla různá pro a proti, sledovala videa. Když jsem měla jasno, tak další fází bylo vše v kostce přetlumočit muži a nadchnout ho také, protože rodina musí být v tomto zajedno. Jako klíčové v mém rozhodnutí vidím video J. Nováčkové o sběratelství známek http://www.youtube.com/watch?v=7cnxm-OatVs, stránky www.svobodauceni.cz a jeden z rozhovorů s Naomi Aldort o unschoolingu http://www.inspirativni.tv/naomi-aldort-vychovavejte-deti-jinak/. Dokument o svobodné škole Summerhill byl jako sen https://www.youtube.com/watch?v=vBjQAeJIa30&feature=youtu.be, ale sny je možné si plnit. Důvodů, proč jsme se tak rozhodli, je více, ale uvedu dva klíčové: jsou to naše děti a my s nimi chceme být, ne je odkládat do škol, a bereme zodpovědnost na sebe a na ně, jaká bude jejich cesta ke vzdělání.

Nyní máme 5 let za sebou a nelituji, ba naopak. Netrávíme hodiny času čekáním na spolužáky, opakováním dávno pochopeného, děláním věcí, které děti nezajímají, můžeme klidně během jednoho roku probrat dva ročníky učiva, čas, který se věnujeme učení je velmi efektivní. K tomu mohou být klidně celý den na rybách, naše děti viděly, jak se staví jurta, jak se staví dům, viděly spoustu povolání, byly v sociálním kontaktu s hromadou lidí, každé ráno se nikam neženeme, jsme spolu hodně, celá rodina. A negativa? DV je cesta. Z velké, možná z největší části cesta rodiče, odpoutat se od zažitého, opustit strachy, nepodléhat tlakům okolí a věřit. Čím dál víc věřím v unschooling a v tomto případě vše platí dvojnásobně.  Bojovkou je najít školu, která tento přístup akceptuje. Ne vždy je to s vlastním dítětem harmonické. DV na plný úvazek je hodně pro rodiče “ intenzivní“, ale v kombinaci s komunitní školou je to dobrá rovnováha a dlouhodobě udržitelná záležitost.

A jaké mají jiní rodiče zkušenosti? Tento článek Petera Graye stojí určitě za přečtení.

A teď formality:

  1. Vybrat si školu, která přijímá a má zkušenosti s žáky v domácím vzdělávání, ideálně s portfoliovou formou přezkoušení
  2. Poslat Žádost zákonného zástupce o individuální vzdělávání, právní úprava DV
  3. Doložit Vyjádření školského poradenského zařízení

Školy se zkušenostmi s domácími školáky, s portfoliovou formou přezkoušení (škol je více, ale zde jsou zde uvedeny jen školy, s kterými máme osobní zkušenost nebo ji mají naši známí s dětmi v DV).

Na Moravě: 

Čechy:

Bezinkový vánoční příběh, divadlo 17.12.2016

V sobotu nám naše děti předvedly krásné vánoční divadlo …………  https://www.youtube.com/watch?v=FfTjrxGdLDo&feature=youtu.be

Napsala ho Zuzka Váchová…

Vánoční příběh 

Žila byla holčička jménem Zuzanka, a ta viděla světýlko, u kterého ji bylo tak dobře. Cítila se u něj, jako by byla v náručí své maminky. Hřálo a objímalo ji. Za nějakou dobu holčička vyrostla a stala se z ní dospělá žena. Měla práci, rodinu, spoustu věcí na zařizování.. A v období Vánoc, kdy nestíhala vůbec nic, si vzpomněla na své dětství a na světýlko, které vídávala. Ale teď už ho neviděla. Ani si nemohla vzpomenout, kdy naposledy ho viděla. Kde může být? Ztratilo se? Či se jí někde schovalo? Zastesklo se ji po tom příjemném pocitu plném lásky a klidu, a tak se rozhodla, že to světýlko půjde hledat. Na půdě našla kouzelný plášť, který umí přenášet lidi časem. Zuzanka si dodala odvahu, přikryla se pláštěm a cink…najednou byla… Zuzka si sundala plášť, rozhlíží se kolem a ptá se sama sebe: „Kde to jsem?“ Tu najednou uslyší písničku: „V září, v září na léto jde stáři. Zlaté slunce září malátně a s únavou.

Švestky se modrají, jablka sládnou, podzim jde po kraji, rybníky chladnou. Obal se pavoučku, hedvábnou nití. Ulétni podzimu, nebo Tě chytí. V září…“ „Aha“, řekla si Zuzanka. „Jsem v září, třeba tady najdu to světýlko.“ A tak se vydala ho hledat. Jenže co se nestalo. V cestě jí překážela obrovská spletitá pavučina, která byla tak hustá, že se Zuzanka začala bát, že se přes ni nedostane. Ale našla v sobě sílu a odvahu a vyšla té pavučině vstříc.Doufala, že se jí podaří se přes ní opatrně protáhnout, jen aby se do ni nezamotala. Začátek cesty šel, a čím více byla v pavučině, tím více se začala bát a začala se do ní zaplétat. Pavouci, kteří pavučinu utkali, se už už těšili, až si na Zuzce pošmáknou. Zuzanka ale dostala nápad: zavolat na pomoc paní vodu. Před deštěm se přeci všichni pavouci schovají. A tak zavolala: „Paní Vodo, prosím Tě o pomoc. Uvízla jsem v této pavučině a nemůžu z ní ven. Zařiď, aby pršelo a vysvoboď mě, prosím!“ Paní Voda se jí zjevila a řekla: „Zuzanko, vážím si toho, že ses na mě obrátila s prosbou. Málo kteří lidé na nás věří a žádají nás o pomoc. Nebýt Tvého strachu, který Ti svázal nohy a ruce, zvládla bys to sama. Ale svou odvahu jsi prokázala tím, že jsi do pavučiny vešla, ráda Ti pomohu. Nechť započne déšť.“ A začalo pršet. Všichni pavoučci se rozutekli schovat se na suché místo a i pavučina se díky silnému dešti potrhala. Zuzanka byla opět volná. Paní Vodě ze srdce poděkovala a pokračovala ve svém hledání. Když však v září světlo nenašla, rozhodla se opět přenést se v čase jinam. Třeba tam najde to, co hledá. Zuzka se přikryla pláštěm a cink…ocitla se…

„To neznáte ježky, všude chodí pěšky, asi doma zapomněli svoje koloběžky. To neznáte laně, v říjnu skáčou na ně, parohatí jeleni, co maj oči zelený.“ „Tak teď mě plášť přenesl do října, třeba tady najdu to světýlko.“ Řekla Zuzanka a vydala se ho hledat. Jak tak šla, tak se pomalu začala tvořit mlha, až nakonec Zuzka vůbec nic neviděla a ztratila se. Bála se. Nevěděla, kudy má jít a navíc začala slyšet hrůzostrašné zvuky. „Brum, chro chro, wrow…“ Zuzanka vůbec nevěděla, co to je. Bála se, že je to nějaká příšera, která ji chce sežrat, ale přitom to byla jen zvířátka, která také nic neviděla a bloudila kolem ní. Po chvíli tápání si Zuzanka vzpomněla na Matku Zemi, že by ji mohla pomoci. Zvolala proto: „Matičko Země, jestli mě slyšíš, prosím, pomoz mi a vyveď mě z této mlhy ven.“ Tu se náhle Země začala otřásat a v zemi se začala tvořit malá prasklina. Zuzanka ji nic nevidíc nahmatala nohama a vydala se po ní. A udělala dobře, protože to byla cesta, která ji i všechna zvířátka vyvedla z mlhy ven. V tu chvíli Zuzka spatřila Matku Zemi, poklekla před ní a upřímně jipoděkovala. Na to ji jen Země odpověděla: „Pomáhám všem statečným a hledajícím srdcím.“ A zmizela. Když ani v tomto místě a čase Zuzanka světlo nenašla, přikryla se kouzelným pláštěm a cink…objevila se…

„Listopad je měsíc listí, tím si buďte všichni jisti. Spadnou dolů na travičku a zetlejí za chviličku. 2x Padá na ně deštíček a osuší je větříček. Síla proudí ke kořenům, nad námi se mraky ženou. Zima na nás všude číhá, to už v tomhle čase bývá. 2x Zahřejem se u ohně a bude nám parádně.“ „Jé, tolik barevných listí, no jó, přenesla jsem se do listopadu. Třeba je to světýlko schované právě tady.“ Řekla Zuzanka a začala se brodit v hromadě listí. Jak tak chodila a hledala, na malou chvilku zapochybovala o tom, že to světýlko vůbec najde. A tak si Zuzanka nevědomě přitáhla další zkušenost: Listí ze stromů začalo padat více a více, až měla Zuzka obalené celé nohy, které ji těžkly a těžkly, až se nakonec nemohla hnout z místa. Zuzanka stála na místě a přemýšlela, kdo by ji jen mohl pomoci? A tu si vzpomněla na vítr. Ten si přeci s lehkostí hraje s listím. „Větře, větříčku, zachraň mou dušičku. Odfoukni listy pryč, ať zas můžu dál jít.“ Pan Vítr se ukázal a ještě před tím, než se vzedmul celou svou silou, Zuzance řekl: „Tím, že jsi na chvíli zapochybovala a ztratila jsi víru, že dojdeš svému cíli, Ti ztěžkly nohy a nemohly pokračovat dál. Proto buď pevná ve své cestě a důvěřuj! Ale žes ušla takový kus cesty a požádala´s mě o pomoc, staniž se!“ A rozfoukal se tak silný vítr, který nadnesl všechny listy ze země a Zuzanka byla opět volná. „Děkuji Ti, větře! Za Tvou pomoc i Tvá moudrá slova.. Vezmu si je k srdci a pokusím se jimi řídit.“ A tak si Zuzanka nasadila opět svůj kouzelný plášť doufajíc, že tentokrát už to světýlko najde….cink…

„V prosinci sněží, mráz kolem běží. Zima je kočičce, hřbet se jí ježí.“ „Jé, to je bílo. Tolik sněhu už jsem dlouho neviděla. Tak, jak to říkal pan Vítr? S vírou, že světlo najdu, hurá za ním.“ dodala si sílu Zuzanka a opět vyrazila na cestu. Dlouho bloudila krajinou, hledala, kde ji jen napadlo, ale žádné světlo nenacházela. A čím delší dobu šla, tím více se její naděje vytrácela a Zuzanka to začala vzdávat. V tu chvíli se rozsněžilo. Z posledních zbytků sil se Zuzanka snažila vyhýbat vločkám a zahřívat se během, ale každá vločka, která se jí dotkla, ji zpomalovala. Zuzance byla větší a větší zima, až nakonec ztuhla úplně. „Pomoc, sluníčko, zahřej mě maličko! Vylez z mraků ven, ať je zas slunečný den!“ Zuzančino volání o pomoc Slunce vyslyšelo a když se zjevilo v celé své kráse, všechny vločky na zemi roztály a Zuzanka byla zachráněna. Slunce k ní promluvilo: „Zuzanko, Zuzanko, cožpak jsi neslyšela bratra Větříčka? Vzdala jsi to, a proto jsi tady málem umrzla. Jsi volná. Běž a hledej jinde, než jsi doposud hledala.“ Zuzanka samou vděčností nevěděla, jak ji má Slunci projevit za záchranu svého života. A tak před něj poklekla a řekla: „Tisíceré díky, zlaté Slunce. Slovy nedokáži vyjádřit, jak moc jsem Ti vděčná! Děkuji!“ V tu ránu se Slunce opět vyhouplo na oblohu a Zuzanka si vzala svůj kouzelný plášť…cink…

A Zuzanka se objevila v přítomnosti. Opět byla u sebe doma, byly Vánoce a Zuzanka pochopila, že její cesta je u konce. Byla smutná, přesmutná z toho, že se jí nepodařilo světýlko najít. Téměř začala plakat, když tu najednou uslyšela takové jemné cinkání. „Co to jen může být? Odkud to přichází?“ zeptala se Zuzanka sama sebe a vydala se za zvukem. Tu spočinula před velkou přikrytou věcí, která jí svým něžným hlasem volala. Zuzanka vůbec netušila, co to může být a plná očekávání sundala plachtu. Víte, co tam bylo přikryté? Zrcadlo. A víte, co se stalo, když se do něj Zuzanka podívala? Ve svých očích uviděla světýlko. Bylo to TO světýlko, které celou dobu hledala. A Zuzanka si uvědomila, že se neztratilo. Měla ho celou dobu u sebe, ve svém nitru, jen na něj v dospělosti zapomněla. Pochopila, že nikde venku světlo a štěstí člověk nenajde, jen ve svém srdci.

„Jsem strom, pevně stojící. Jsem voda, volně plynoucí. Jsem oheň, srdce živící. Jsem láska život chválící. Jsem bláto, stopy tvořící. Jsem zvíře, volně žijící. Jsem vítr, hravě letící. Jsem světlo všude zářící!“

A proto si toto uvědomění připomínejme alespoň jednou za rok o Vánocích a každý den podle toho jednejme.