Bezinkový školkový tým

Ivana Cviková – ředitelka

Moje cesta k Bezince začala v Sýkorce, lesní školce v Brně, kde naše děti  chodily. Lesní mateřská školka změnila celé naší rodině život. Díky, Sýkorko. A tak jsem chtěla to, co zažily a zažívají naše děti a my,  umožnit i dětem a jejich rodičům v tomto regionu.

Na cestě rodičovstvím jsem se setkala s Líným rodičem Toma Hodkinsona, některé body jeho manifestu se vlastně odráží i v podstatě lesních školek: ODMÍTÁME MYŠLENKU, ŽE RODIČOVSTVÍ VYŽADUJE TĚŽKOU DŘINU, ODMÍTÁME PŘEBUJELÝ KONZUM, NEPLÝTVÁME PENĚZI ZA RODINNÉ VÝLETY ZA ZÁBAVOU, HRAJEME SI V POLÍCH A LESÍCH, ČAS JE DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ PENÍZE, PŘIJÍMÁME ZODPOVĚDNOST.

Je nádhera, co se stačilo od 1. dubna 2014 v Bezince udát, vybudovali jsme společně zázemí, každý den ho využívá parta spokojených dětí, máme úžasné pedagogy, kolem vznikla komunita podobně smýšlejících lidí, kterým je spolu dobře.

Ale je to cesta, po které dále jdeme, vede nahoru, dolů, doprava, doleva, do kopce, z kopce….

Mgr. Petr Svoboda – pedagog 

Petr Swoboda

Vystudoval učitelství pro SŠ v kombinaci tělesná výchova a psychologie na FTVS a FF UK v Praze.  Půl roku před státnicemi jsem se vrátil do rodného kraje, úspěšně jsem ukončil studium a trvalo skoro 8 let, než se nám s přítelkyní podařilo přestěhovat se z Ostravy do vysněných Beskyd, hlavním impulsem byl samozřejmě přírůstek do rodiny, dcera Vilda. Mým učitelem se stala příroda a neutuchající touha stále posunovat svoje hranice.

Co umím? Mojí nejsilnější stránkou je tělocvik v širokém slova smyslu. Ale umím vidět cestu tam, kde ji jiní nevidí, prostřednictvím pohybu rozproudit tělo, rozložit a znovu složit kolo a podobná mechanická hebla, mám v hlavě kvanta encyklopedických vědomostí o psychologii, biologii člověka, baví mě matematika a fyzika.

Michaela Šimoníková  – pedagožka 

Misa

Žijeme s našimi třemi syny Matyášem, Damiánkem a Jonáškem, s pohodovým kocourem ve Skalici u FM v domě, který jsme si sami postavili. A jak už to u takových projektů bývá, stále se dokončuje, vždyť; „Cesta je cíl“!

Ráda chodím po horách, do lesa a ráda se věnuji tvorbě zahrady kolem našeho obydlí za asistence našich dětí. K mým zálibám také patří malování, hudba, zpěv a ochotnické divadlo „VITRIOL“.

Sloučení přírody, dětí a příjemných bytostí v lesní školce mě nadchlo, a o to víc si uvědomuji odpovědnost, že si mě Bezinka vybrala. Těší mě být s dětmi – naslouchat  i vysvětlovat, pohladit i promlouvat k srdci, nabídnout směr i dodržovat dohody.

„Vůni lesů, luk a potoků mám pevně zakotvenou sama v sobě a chci, aby to kouzlo děti předávaly dál

 Ing. Zuzana Krautová – pedagožka

foto Zuzka

Ke své rodině bych asi hlavně chtěla říct, ze máme starý dům, který se nám od narození prvního syna podařilo z části zrekonstruovat, což byla velká zkouška pro nás, ale velký dar pro děti – hlavně díky mému trpělivému muži, který děti ke každé činnosti přizval a dal jim důvěru.

Vystudovala jsem nejprve Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity.  Následoval magisterský obor Humanitní environmentalistika na FSS MU (ve zkratce environmentální problematika z pohledu sociálních věd). Blíže jsem se zajímala o problematiku spotřeby domácností a její možné dopady na přírodu, což se dnes promítá do našeho běžného života.  10 let pracuji na „různé částečné“ úvazky v malé neziskové organizaci věnující se především problematice životního prostředí. Momentálně ráda trávím čas s rodinou, mám ráda práci na zahradě, různé rukodělné činnosti, šití, pohyb, hory, zvířata, čtení, čokoládu a spoustu jiných věcí.

Pokud se snažíme vést děti k lásce k Zemi, jsem si jistá, že nemůže být více, než „zařadit“ přírodu do běžného života, dovolit dětem ji zkoumat, osahat, očichat, ochutnat, naslouchat, cítit ji a souznít. To přesně, společně s citlivým přístupem k dětem, pro mě nabízí Bezinka. Jako rodič velmi oceňuji, že děti nejsou v rozporu s tím, co je doma a co je za jeho hranicemi, což považuji především u malých dětí za velmi důležité.

ing. Hana Hálová – pedagožka 

Do Bezinky mě přivedl můj syn, kde jsem vzhledem k jeho nekonvenční povaze zpočátku fungovala jako jeho asistent. Respekt, důvěra, soulad a dohoda apod. přestaly být imaginárnímí slovy slovy a já jsem vděčná, že se teď můžu spolu s dětmi a ostatními dospěláky podílet na vzájemném osvojování si těchto hodnot.

Co umím? Z dětských řad doběhnu i ty nejrychlejší zdrhače, miluji pohyb na vzduchu, po letech jsem se vrátila ke hře na flétnu a na kytaru, ráda zkouším nové věci (instruktorka indoor-cyklistiky a jumpingu, kurz výživového poradce ATAC, reiki, kurz Výchova Nevýchovou, kurz Výchova bez poražených…), ráda přijímám výzvy a překonávám sama sebe, špatně snáším, když vidím, že jsou děti v nepohodě, takže ve školce občas funguji jako utěšovací a objímací element.

Mgr. Eva Bílková – pedagožka 

Vystudovala jsem dva různorodé obory, střední veterinární školu a fakultu marketingových komunikací, marketingu jsem se věnovala více než deset let a zvířatům jsem se začala věnovat více až s narozením mých dětí, které můj život od základu změnili; a mohu tvrdit, že mé zájmy se jim tak nějak přizpůsobili; a konstatovat, že jsem velmi spokojená, že spolu zahradničíme, chováme zvířata, vyrábíme potraviny, hračky a dárky, a stále více si vážíme přírody. Jakmile jsem si uvědomila, jakou sílu a moc mají děti, stále více mě to k nim přitahovalo a naopak i je ke mně, takže postupně to byly mé děti, děti ze sousedství, děti kamarádů a teď i děti z Bezinky.

Velmi ráda chodím do přírody, miluji zvířata, pečuji o velké i malé lidi kolem sebe, sportuji, snažím se tvořit, být soběstačná, nestačí mi 24 hodin . . .