Příspěvky a stanovy

  • Členský příspěvek je stanoven od 1.3.2022 na výši:

1 dítě  –  1 denní docházka –  1700 Kč/měsíc
1 dítě  – 2 denní docházka –  3400 Kč/měsíc
1 dítě  – 3 denní docházka –  4500 Kč/měsíc

1 dítě  – 4 denní docházka –  6000 Kč/měsíc 
 
1 dítě  – 5 denní docházka –  7500 Kč/měsíc 

Stanovy spolku Otevřený rodič, z.s. najdete zde.