Příspěvky a stanovy

  • Podmínkou účasti dítěte na aktivitách je členství ve spolku jeho zákonného zástupce a platba členského příspěvku spolku. 
  • Výše členského příspěvku je stanovena na základě účasti dětí člena spolku co do množství (počet dětí) a míry účasti na aktivitách spolku (určených po dnech).  Mimo členský příspěvek je člen spolku povinen hradit další služby (např.stravování, kulturní program aj.), které jsou dětem při aktivitách spolku poskytovány.
  • Výše členského příspěvku je součet položek

         P=  (Q x S1) + (Q x S2) +(Q x S3)

  • P ………celková výše členského příspěvku
  • Q……….počet dětí účastnící se aktivit spolku jednoho člena spolku a příslušné aktivity
  • S1………Sazby 1 dítě  – 2 denní docházka ve výši 2600 Kč/měsíc
  • S2…….. Sazby 1 dítě  – 3 denní docházka ve výši 3500 Kč/měsíc 
  • S3…….. Sazby 1 dítě  – 5 denní docházka ve výši 5800 Kč/měsíc 
  • příspěveky se hradí vždy na 2 měsíce v termínech 15.7., 15.9., 15.11.,15.1., 15.3. bankovním převodem na účet 2600355357/2010 s přiděleným variabilním symbolem.  
  • Zřizovatel je oprávněn stanovit novou výši členského příspěvku za docházku dítěte do LK Bezinka. Jeho povinností je oznámit to nejméně 2 měsíce před změnou zasláním e-mailem na adresu členů spolku. 

Pokud chcete chodit do Bezinky, kontaktujte nás, prosím, emailem ivana@lkbezinka.cz.  Děkujeme.

Stanovy spolku Otevřený rodič, z.s. najdete zde.